Doprava haly na místo montáže

 Halu je možné po telefonické domluvě vyzvednout osobně na adrese Kladruby nad Labem 124, 533 14 Kladruby nad Labem.

 Halu je možné odeslat smluvenou přepravní společností, v tom případě si vykládku zajišťuje zákazník sám.

Příprava k montáži

 Pro montáž je nutné vybrat takový terén, jehož sklon v délce i šířce haly nepřevyšuje 5 cm. V místech předpokládané hrany haly je nutné terén vyrovnat.

 Manipulační prostor pro montáž haly by měl být min. 4 m po celém obvodu haly. V případě menšího manipulačního prostoru se stížené podmínky montáže a mohou být montážní firmou účtovány vícepráce. 

 Pokud instalujete halu v místech častých větrných poryvů, doporučuje se postavit halu např. na betonovém povrchu.

 Nedoporučuje se stavět halu na kluzkém nebo mokrém povrchu.

 Před započetím montáže je nutné zkontrolovat kompletnost dodávky dle přiloženého seznamu komponent.

 Pro montáž je nutné si připravit: měřicí pásmo, pomocný provaz na vyrovnání plachty, žebřík, kladivo, klíč nebo utahovák, nůžky, v případě kotvení do betonu či jiné pevné plochy navíc příklepovou vrtačku a vrták.

 Pozor! Nepoužívejte zdroje energie a tepla, které by mohly poškodit plachtu. Nevystavujte ji otevřenému ohni.

 Pozor! Pokud k instalaci haly používáte motorová vozidla (zvedací plošiny apod.), zajistěte dostatečné větrání.

1. Kotvení

1.1. Umístěte kotevní patky do tvaru obdélníku, dbejte na to, aby rohové kotevní patky byly v rozích. Doporučuje se odměřovat vzdálenosti od středu řady ke krajům.

1.2. Pomocí roxorových kotev (součástí dodávky) nebo zemních vrutů (nejsou součástí dodávky) ukotvěte ocelové kotevní patky do země (podkladu). K ukotvení patek do pevného povrchu (asfalt, beton, dlažba atd.) použijte chemické nebo mechanické kotvy (nejsou součástí dodávky).

2. Montáž konstrukce

2.1. Sestavte jednotlivé oblouky.

2.2. Nasaďte první oblouk na příslušné patky a přišroubujte je. Oblouk bude širší než kotevní patky, je nutné jej při nasazování na druhou patku silou ohnout.

2.3. Nasaďte druhý oblouk.

2.4. Oblouky propojte bočními a střešními vaznicemi.

2.5. Opakujte se všemi zbylými oblouky.

2.6. Propojte oblouky spodními napínacími vaznicemi.

2.7. Nainstalujte napínací rozpěru posledního oblouku a upravte délku.

2.8. Nainstalujte nosné trubky, které zpevní jednotlivé oblouky.

3. Montáž plachty

3.1. Nedoporučuje se instalovat plachtu haly za špatných povětrnostních podmínek, nepříznivý může být i mírný vítr. Pokud mírný vítr vane, instalujte plachtu tak, aby ji vítr nadnášel při přetahování přes konstrukci.

3.2. Respektujte vnitřní a vnější stranu plachty.

3.3. Dodaným lanem uchyťte obě (přední i zadní) koncové stěny – lanem oplétejte nosnou konstrukci a protahujte oky v plachtě, průběžně dotahujte. Konce lan uchyťte do ok na rohových kotevních patkách.

3.4. Střešní plachtu přehoďte přes konstrukci a táhněte ji všemi směry.

3.5. Uchyťte středy okrajů plachty na nejvyšších bodech bočních stěn.

3.6. Obě dolní poloviny plachty přichyťte k ráčnám na kotevních patkách.

4. Údržba

4.1. Plachtu je nutné pravidelně napínat, doporučuje se 2x ročně, vždy před začátkem zimy a na jaře po polevení mrazů. Při chladném počasí plachta může tuhnout, v teplém počasí se může prověsit.

4.2. V zimě se doporučuje ometat ze střechy haly sníh, pokud nesklouzne dolů sám.

4.3. Nadměrná vlhkost může způsobit výskyt plísní. Plachtu lze ošetřit standardními protiplísňovými prostředky.

4.4. Pro čištění plachty se nedoporučuje užívat čisticí prostředky na bázi kyselin